Το Δημοτικό Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιας είναι βραβευμένη ακτή με τη "Γαλάζια Σημαία" και πληρεί όλα τα παρακάτω κριτήρια της Ελληνικης Εταιρείας Προστασίας της Φύσης:Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση

• Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
• Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
• Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή.
• Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής. Ποιότητα νερών κολύμβησης
• Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις
• Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
• Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Κοινοτική Οδηγία Περιβαλλοντική Διαχείριση
• Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
• Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
• Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
• Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
• Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
• Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
• Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
• Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
• Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
• Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες για να δείτε τα δελτία δειγματοληψίας και τα αποτελέσματα των νερών κολύμβησης καθώς επίσης και τη λίστα με τις βραβευμένες ακτές στην Ελλάδα. μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ